17 lipca 2017

Wyznanie wiary

Wierzymy w:

 

1. Jedynego Wszechmogącego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

2. Pismo Święte jako Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego, jest jedynym, najwyższym autorytetem w sprawach: prawdy, wiary i życia.

 

3. Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który przyszedł w ciele na świat (narodził się z Marii Panny), aby przez swą męczeńską śmierć         i zmartwychwstanie zbawić grzeszników. Jest jedynym Pośrednikiem i Orędownikiem.

 

4. Zbawienie z łaski jako dar Bożej miłości.

 

5. Nowonarodzenie z wody i Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego.

 

6. Chrzest Duchem Świętym oraz w prowadzenie i dary (charyzmaty) Ducha Świętego.

 

7. Konieczność przyjęcia chrztu wodnego (przez zanurzenie),

 

8. Wieczerzę Pańskieą (pod postacią chleba i wina wraz z umywaniem nóg ).

 

9. W pomazanie olejem (ku uzdrowieniu).

 

10. Kościół (ciało Jezusa Chrystusa), którego głową i budowniczym jest Jezus Chrystus.

 

11. Powszechne zmartwychwstanie (wszystkich ludzi) i sąd Boży oraz życie wieczne (zbawionych) i wieczne potępienie.

 

12. Odrodzone (nowe) doczesne życie chrześcijanina, tj.:

 

13. Modlitwa za władzę i postępowanie uczciwe, sprawiedliwe, święte (w tym bez nałogów),

 

14. Poszanowanie godności każdego człowieka,

 

15. Sumienne wykonywanie obowiązków (w: domu, szkole, pracy, społeczeństwie),

 

16. Dbanie o: nierozerwalność małżeństwa (związek kobiety i mężczyzny),

 

17. Rodzinę, rodzicielstwo i macierzyństwo.

 

18. Ochronę życia (w tym nie odbywanie służby wojskowej).